Företaget

Prosilia är ett IT-konsultföretag med unik kompetens inom områdena logistik och underhåll samt försäkring.

Våra projekt sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från utredning till installation av färdigt system samt förvaltning.
Vår långa branscherfarenhet och systemkunnande är ensamt i sitt slag och är nyckeln till våra långa kundrelationer och vårt sammansvetsade team.

Vi jobbar alltid i nära samarbete med våra kunder för att kunna ta fram kostnadseffektiva och funktionella lösningar som vi även tar hand om efter ett avslutat projekt.

Prosilia tillhör Addnode Group koncernen och har nära samarbete med koncernens olika bolag. Genom denna samverkan har vi representation inte bara i Stockholm och Karlstad utan även i andra delar av Sverige och Europa.

Addnode Group koncernen

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

  • Vi är 1 200 medarbetare i Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.
  • 4 affärsområden som bedrivs under flera varumärken som till exempel Cad-Q, Technia, Ida Infront, Prosilia, Tekis, Decerno, Cartesia, Mogul mfl.
  • 2015 uppgick nettoomsättningen till 1900 MSEK.
  • Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap.

Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com

Externa partners

Jobba hos oss

Vi arbetar med långa uppdrag i våra kunders systemutvecklingsprojekt.

Hos oss har vi:

  • stabilt uppdragsflöde
  • korta beslutsvägar
  • möjlighet till att ta eget ansvar
  • balans mellan arbete och fritid
  • lön efter prestation
  • fikaraster med mycket skratt!

Är du specialist inom området försvarslogistik eller försäkring?
Har du flera års erfarenhet av systemutveckling, främst i Progress?

Hör av dig till oss!