Organisationer vi stödjer

IT-Compare

Stamford är medlem i stiftelsen IT-Compare med syfte att medverka för tillväxt och samarbete mellan olika IT-företag i närområdet.

SnITs

Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet består av representanter från 11 lokala IT-företag, avdelningarna för Informatik och Datavetenskap på Karlstads universitet samt student- föreningen LINDA. Stamford har medverkat sedan starten.

Karlstad Universitet

Vi samverkar med CTF, Informatik och Datavetenskap från Karlstad Universitet. I samarbetet är vi mentorer till studenter, bereder möjlighet till studiebesök, genomför gästföreläsningar och andra gemensamma aktiviteter.