Fastighetsförvaltare

Stamford erbjuder dig Hero, ett suveränt affärssystem för fastighets- och redovisningsbolag som vi utvecklat i nära samarbete med företag från denna bransch. Hero är uppbyggt av fem huvudmoduler: Ekonomi, fastighet, arbetsorder, avtalssystem och underhållssystem.

Med Webbhero har vi skapat en plattform som ger dig möjlighet att låta dina kunder få tillgång till egen data. Servicegraden ökar samtidigt som du minskar din administration.

Eftersom alla delsystem använder en och samma databas kan du alltid vara säker på att dina medarbetare och kunder ser samma information. Uppdateringar sker i realtid för att du skall få en så hög dataintegritet som möjligt.

Förutsättningar

Våra kunder vill på ett så effektivt sätt som möjligt administrera och sköta redovisning och förvaltning åt sina egna kunder. Många av våra kunder har komplicerade klientredovisningar och ansvarar för flera hundra bostadsrättsföreningar. Detta parallellt med det egna hyresbeståndet.

Utbildning

Varje år har vi kurser på Stamford. Skulle det finnas ett behov av kundanpassade utbildningar skräddarsyr vi dem tillsammans med kunden.

Framtid

Vi utvecklar Hero i nära samarbete med våra kunder för att få en långsiktig lönsamhet för oss båda. Tillsammans kan vi också ta fram speciallösningar som är unika och ger dig stora marknadsfördelar jämfört med dina konkurrenter.

Kunder

Vi vill ha en nära, personlig och långvarig relation med våra kunder. Idag finns vi från Kälarne till Ystad, och antalet nya kunder ökar ständigt.

Lär mer om Hero här.