FÖRETAGET

Prosilia är ett IT-konsultföretag med unik kompetens inom
områdena logistik och underhåll samt försäkring.

Våra projekt sträcker sig genom hela utvecklingskedjan från
utredning till installation av färdigt system samt förvaltning.
Vår långa branscherfarenhet och systemkunnande är ensamt
i sitt slag och är nyckeln till våra långa kundrelationer och vårt
sammansvetsade team.

Vi jobbar alltid i nära samarbete med våra kunder för att kunna ta fram kostnadseffektiva och funktionella lösningar som vi även tar hand om efter ett avslutat projekt.

Prosilia tillhör Addnode Group koncernen och har nära samarbete med koncernens olika bolag. Genom denna samverkan har vi representation inte bara i Stockholm och Karlstad utan även i andra delar av Sverige och Europa.

 
 
© PROSILIA Software AB